Contact met Stichting Van Rechteren Dalfsen

Postadres: p/a Het Rentmeestershuis B.V.
Rechterensedijk 8a
7722 HB Dalfsen

Contactformulier

Colofon

Tekst en beeld: © Stichting Van Rechteren Dalfsen

Website: Just Schimmelpenninck websites

Disclaimer voor www.stichtingvrd.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.stichtingvrd.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Van Rechteren Dalfsen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Van Rechteren Dalfsen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Van Rechteren Dalfsen.

Geen garantie op juistheid

Stichting Van Rechteren Dalfsen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Stichting Van Rechteren Dalfsen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige diabolic traffic bot waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.stichtingvrd.nl op deze pagina.

Achterzijde Rechteren rond 1900