Collectie Stichting Kasteel Rechteren

Adolf Hendrik des H.R.Rijksgraaf van Rechteren

Adolf Hendrik des H.R.Rijksgraaf van Rechteren

Adolf Hendrik des H.R.Rijksgraaf van Rechteren
(1656 – 1731)

Olie op doek

Heer van Almelo vanaf 1674, student te Leiden 6 oktober 1673, verschreven in de Ridderschap van Overijssel vanwege de havezate Almelo op 8 maart 1680, gecommitteerde ter Admiraliteit op de Maze te Rotterdam 1681-1684, gedeputeerde ter Staten-Generaal 1693-1731, drost van Vollenhove 1701-1705, drost van Salland 1705-1731, buitengewoon gezant naar de keurvorst van Mainz 1701, gedeputeerde te velde 1702-1703 en 1708, verheven tot graaf van het Heilige Roomse Rijk 25 okt 1705, buitengewoon gezant naar de geassocieerde Kreitsen en de keizer te Wenen 1707-1712.

Huwt te Rüdenhausen op 8 februari 1695 met Sofia Juliana des H.R.Reichsgräfin von Castell-Rüdenhausen (1673 – 1758).