Collectie Stichting Kasteel Rechteren

Een rijk versierde Bechstein vleugel

Een rijk versierde Bechstein vleugel
Een rijk versierde Bechstein vleugel

Een rijk versierde Bechstein vleugel

Laat 19e eeuw
Schenking Prinzessin Reuss – gravin zu Castell, 2019

Belijmd met amboynawortel en versierd met snijwerk. Volgens Prinzessin Reuss is deze vleugel voor haar grootmoeder Marguerite Christine van Heeckeren Enghuizen gemaakt door Bechstein. De vleugel zal tot dat deze in 1938 geërfd werd door haar dochter Luitgarde, gestaan hebben op Kasteel Enghuizen dat Marguerite door haar huwelijk met Adolph Zeyger van Rechteren Limpurg in 1906 in de familie van Rechteren kwam. Luitgarde heeft de piano naar haar landgoed Beverweerd gehaald, waar deze tot de schenking aan Stichting Kasteel Rechteren in november 2019 verbleef.

Een rijk versierde Bechstein vleugel
Een rijk versierde Bechstein vleugel
Een rijk versierde Bechstein vleugel
Een rijk versierde Bechstein vleugel