Collectie Stichting Kasteel Rechteren

Gebroeders zu Limpurg

Gebroeders zu Limpurg

Dubbelportret van de gebroeders zu Limpurg, 1661

Joachim Georg Creutzfelder (1622 – 1702), olie op koper, aankoop Stichting Kasteel Rechteren 2019

Links: Philip Albert en Reichserbschenk semperfrey Graf zu Limpurg, Heer van Gaildorf geboren 1648 Schloss Schmiedelfeld, gestorven Gaildorf 1682. Heer van Gaildorf 1667-1682. Hij stierf als gezonde jongeman van 33 nadat hij zich bekeerd had tot het protestantisme om te kunnen scheiden van zijn eerste vrouw Dorothea Maria von Hohenlohe-Waldenburg en om in 1680 te kunnen trouwen met de dochter van de dominee – Maria Barbara Gratianus. Zijn kinderen uit het eerste huwelijk waren allen vroeg gestorven zodat zijn jongere broer hem opvolgde.

Rechts: zijn jongere broer Wilhelm Heinrich Reichserbschenk semperfrey Graf zu Limpurg., geboren Schloss Schmiedelfeld 1652, gestorven Gaildorf 1690. Heer van Schmiedelfeld 1655-1690, Heer van Gaildorf 1682-1690. Hij trouwde met zijn nicht Elisabeth Dorothea von Limpurg-Gaildorf, zij hebben samen vier dochters onder wie het bezit Gaildorf Schmidefeld wordt verdeelt. Deze verdeling wordt echter aangevochten door de Jongere lijn Limpurg Speckfeld, voorgegaan door Vollrath Graf zu Limpurg Sontheim en zijn broer Georg Eberhardt Graf zu Limpurg Speckfeld die meenden ook aanspraak te maken op de Limpurgse bezittingen in Gaildorf als laatste mannelijke telgen van het geslacht Limpurg. Vollrath was getrouwd met de zuster van Philip Albert en Wilhelm Heinrich Sophie Eleonore, hij stierf kinderloos in 1713 als laatste in de lijn van de Grafelijke familie Limpurg, zijn broer Georg Eberhardt was in 1705 gestorven en liet zijn bezittingen na aan zijn drie dochters Amalia, Albertine en Christine. De oudste en de jongste dochter erfden elk de helft van de heerlijkheid Speckfeld terwijl de middelste dochter een deel van Gaildorf erfde. Nadat Christine kinderloos overleed erfde Amalia’s zoon Johan Eberhard van Rechteren-Limpurg haar helft van de heerlijkheid Speckfeld zodat deze in 1765 herenigd was.